Friday, May 24, 2013

Falsafah pencarian

Kerana jika kita berupaya sekuat tenaga 'menemukan' sesuatu, dan pada titik akhir upaya itu hasilnya masih kosong, maka sebenarnya kita telah 'menemukan' apa yang kita cari dalam diri kita sendir, yakni kenyataan, kenyataan yang harus dihadapi, sepahit apa pun keadaannya - Edensor ( Andrea Hirata)

No comments: